Program stručne obuke i priručnik title

Please login to open the courses

Login Sign up

Uvod u DIME-ov program stručne obuke i priručnik

Modul 1 – Teorija produkcije digitalnih medija

Modul 2 – Praktični dio produkcije digitalnih medija

Modul 3 – Post-produkcija

Modul 4 – Vještine digitalnih medija za podučavanje